Każdy, kto rozpoczyna swoją przygodę z nauką języka japońskiego, z pewnością prędzej czy później zetknie się z terminem „egzamin JLPT”. Czym właściwie jest egzamin JLPT? Co oznaczają jego poziomy? Czy warto w ogóle do niego przystępować? Poniżej znajdują się odpowiedzi na te i wiele innych pytań, dotyczących egzaminu JLPT.

JLPT — co to jest?

Egzamin JLPT, czyli Japanese-Language Proficiency Test, po japońsku Nihongo Nōryoku Shiken, to najważniejszy egzamin certyfikacyjny dla nienatywnych użytkowników języka japońskiego. Pomyślne zdanie egzaminu pozwala uzyskać certyfikat biegłości języka japońskiego (Certificate of Japanese-Language Proficiency). Po raz pierwszy został on przeprowadzony w 1984 roku. Od tamtej pory objął swoim zasięgiem cały świat. W grudniu 2019 roku do egzaminu przystąpiło ponad 700 tysięcy osób w 86 krajach świata.

Organizatorami egzaminu są Japan Educational Exchanges and Services (JEES) w Japonii oraz The Japan Foundation poza Japonią. W Polsce organizacją testu w imieniu The Japan Foundation zajmuje się Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie.

 

Przygotowujemy do egzaminów JLPT N5, N4, N3 i N2 – OFERTA

Jak przebiega egzamin JLPT?

Egzamin JLPT odbywa się dwa razy w roku: na początku lipca oraz na początku grudnia. W związku z trwającą pandemią ostatnie testy nie zostały przeprowadzone. Aktualne informacje na temat JLPT w Polsce warto śledzić na stronie PJATK. Wypełniając zgłoszenie, musimy określić poziom, na którym chcemy przystąpić do egzaminu oraz dokonać opłaty – w 2021 roku wynosi ona 200 zł. 

Co nas czeka w dniu testu? Egzamin jest podzielony bloki czasowe, poświęcone różnym umiejętnościom: znajomości słownictwa, gramatyki, czytaniu i słuchaniu. Warto zwrócić uwagę na testowy charakter zadań. Nie ma części ustnej ani pisemnych pytań otwartych. Aby uzyskać certyfikat, trzeba przekroczyć próg punktowy dla ogólnej liczby punktów (około 50%, w zależności od poziomu testu), a także progi punktowe dla poszczególnych części egzaminu. Oznacza to, że nawet jeśli części gramatycznej otrzymamy wynik dobry, a ze słuchania nie przekroczymy progu, egzamin uznawany jest za nie zaliczony.

Co oznaczają poziomy JLPT?

Zanim podejmiemy decyzję o przystąpieniu do egzaminu, warto zastanowić się, jaki poziom na ten moment osiągnęliśmy. Od 2010 roku egzamin JLPT jest przeprowadzany na pięciu poziomach, od N5 do N1. Poziomy N5 i N4 oznaczają podstawową znajomość języka, N3 zapewnia samodzielność językową w podstawowym stopniu, natomiast N1 oznacza pełną biegłość językową. Na oficjalnej stronie egzaminu znajdziemy opisowe wyjaśnienie kompetencji językowych niezbędnych na każdym poziomie egzaminu. Dostępne są listy zagadnień gramatycznych, słownictwa czy znaków, które obowiązują na kolejnych poziomach. Poziomy JLPT można porównać do znanej europejskiej skali CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) w następujący sposób:

  • A1 – w przybliżeniu N5
  • A2 – w przybliżeniu N4
  • B1 – w przybliżeniu N3
  • B2/C1 – w przybliżeniu N2 
  • C2 – w przybliżeniu N1

Warto jednak zwrócić uwagę, że te dwa systemy oceniania nie są kompatybilne i jest to porównanie w bardzo dużym przybliżeniu. 

Czy warto przystąpić do egzaminu JLPT?

Jak już wiemy, egzamin JLPT składa się z zadań testowych i nie zawiera zadań wymagających samodzielnego pisania ani mówienia. Czy taki test sprawdza faktyczną znajomość języka? Czy warto do niego przystępować? 

Niezależnie od swoich oczywistych wad, egzamin jest wysoko ceniony, szczególnie w Japonii. Nierzadko posiadanie certyfikatu jest wymagane w ofertach stypendialnych oraz przez pracodawców. Oczywiście nie zawsze jest on obowiązkowy, ale zawsze będzie silnym atutem kandydata. Często podkreślaną wadą jest brak części ustnej egzaminu.

Wysoki poziom standaryzacji egzaminu może być także jego zaletą. Dzięki punktowej ocenie poszczególnych umiejętności: czytania, słuchania, znajomości gramatyki i znaków kanji, egzamin może być dobrym narzędziem do oceny swoich kompetencji i planowania dalszej nauki. Egzamin może też posłużyć jako cel, który zmotywuje nas do nauki. Łatwiej jest znaleźć motywację, gdy wiemy konkretnie na kiedy i jaki zakres materiału chcemy się nauczyć. Stosunkowo niska, w porównaniu do innych certyfikatów, cena egzaminu zachęca, by zainteresować się certyfikatem, nawet jeśli nie wymaga tego od nas pracodawca.

Czy egzamin JLPT w 2021 roku się odbędzie?

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie PJATK (PJWSTK) egzamin zaplanowany jest na 4 lipca 2021 roku. Zapisy rozpoczną się 8 marca i potrwają do 29 marca. Jednocześnie organizator informuje, że jeśli dojdzie do odwołania egzaminu, to zwróci pieniądze uczestnikom. Jak zapisać się na egzamin JLPT? Dokładne informacje i regulamin znajdziesz tutaj.

Jeśli planujesz przystąpienie do egzaminu – zapraszamy na nasze kursy. Przygotowujemy osoby do poziomów N5, N4 i N3.

Leave a comment