Filologia polska to studia wymagające od kandydatów kilku cech charakteru. Wybierają ją często osoby marzycielskie – chcące zostać poetami, pisarzami czy sławnymi dramaturgami. Na tym kierunku odnajdą się jednak i ci, którym przyjemność sprawia czytanie oraz poznawanie nowych światów i historii. Wybierając te studia, warto znać perspektywy pracy po ich ukończeniu. Co zaskakujące, wielu studentów polonistyki znajduje zatrudnienie nie po, ale już w trakcie studiowania.

Filologia polska czy jest godna uwagi?

Filologia polska to kierunek humanistyczny, który co roku chętnie wybiera spore grono maturzystów. Mimo że najbardziej popularnym zawodem po tych studiach jest nauczyciel, część osób wybiera inne ścieżki zawodowe. Dobrze, aby kandydat miał kilka cech i zainteresowań, które sprawią, że będzie zadowolony z wyboru filologii polskiej.

To przede wszystkim ciekawość człowieka, bo studia humanistyczne interesują się właśnie człowiekiem i jego wytworami kulturowymi. Jednym z nich jest język, który jest dogłębnie analizowany na studiach. Na polonistyce omawia się jego współczesny, jak i dawny charakter – potrzebny jest do tego analityczny umysł.

Drugi poziom zainteresowań naukowych filologów polskich to literatura – od tej dawnej, średniowiecznej po współczesną. W ten sposób poloniści, którzy wybierają pracę na uczelni, dzielą się na językoznawców i literaturoznawców. Każdy student, broniąc licencjat, na drugim stopniu wybiera interesujący go segment. Dla wielu studentów przedmioty językowe mogą okazać się dużo trudniejsze niż przedmioty literaturoznawcze. Filologia zakłada jednak wiedzę również o języku i literaturze – stąd informacje językoznawcze koniecznie trzeba przyswajać w sposób systematyczny i staranny.

Jeśli zadajesz sobie pytanie: czy warto studiować filologię polską, warto postawić sobie szereg innych pytań:

  • Czy lubię czytać? 
  • Czy interesują mnie ludzie i ich motywacje, cierpienia, troski? 
  • Czy jestem gotowy rozwijać się w pokrewnych dziedzinach? 
  • Czy jestem kreatywny? 

Jeśli odpowiedzi brzmią: tak, filologia polska będzie odpowiednim kierunkiem.

Czego nauczysz się na filologii polskiej?

Oprócz przedmiotów językoznawczych i literaturoznawczych na filologii polskiej są także inne zajęcia: historyczne, kulturoznawcze, edytorskie, kształcące pisanie. Tego wszystkiego należy się spodziewać. W trakcie studiów studenci wybierają specjalność, w której będą się kształcić, zazwyczaj to:

  • nauczycielska,
  • dziennikarska,
  • edytorska.

Poszczególne uniwersytety w Polsce mogą tworzyć również inne specjalności, takie jak np. wiedza o kulturze. Na polonistyce student uczy się przede wszystkim analizy, powinien być przygotowany do interpretacji i tworzenia różnych form tekstowych. Zyskuje wiedzę dotyczącą kultury, języka i historii literatury polskiej. Poloniści są obeznani również w literaturze światowej. Jedną z ważniejszych umiejętności, które kształci się na studiach, jest mówienie (nie przemawianie). Polonista wypowiada się kulturalnie, argumentując swoje zdanie w sposób logiczny i zrozumiały. Praca po filologii polskiej nie musi być nudna i przewidywalna. Poniżej kilka dowodów.

Praca po filologii polskiej

Praca po filologii polskiej to dla wielu temat tabu. Istnieje kilka ścieżek rozwoju, które można podjąć w trakcie i po skończeniu studiów. Może to być oczywiście droga pedagogiczna – jeśli wybierzesz zawód nauczyciela (dobrze, aby podjąć taką decyzję jeszcze przed studiami, ponieważ w trakcie kształcenia wybiera się przedmioty pedagogiczne, dzięki którym można wykonywać ten zawód). W trakcie studiów odbywa się praktyki w szkole, które przygotowują do nauczania.

Część osób ma aspiracje dziennikarskie i takie zajęcia są im oferowane na uczelni. Miejsca, w których ci studenci odbywają praktyki, są bardzo różne. Może to być radio, lokalna gazeta, telewizja, agencja  copywriterska lub marketingowa. Polonista może pracować także jako korektor, zakładając własną działalność lub zatrudniając się w wydawnictwie. Część osób znajduje pracę w instytucjach pozarządowych i zajmuje się CSR – społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Inna branża, w której realizują się poloniści, to PR. Ten sektor zajmuje się komunikacją i wizerunkiem firm lub instytucji. Biblioteki i instytucje kulturowe – to kolejne obszary, w których rozwijają się absolwenci filologii polskiej. Popularnym obecnie zawodem jest nauczyciel języka polskiego jako obcego. Tutaj warunkiem jest jednak doskonała znajomość któregoś z języków obcych.

Co istotne, w dzisiejszych czasach istnieje możliwość przebranżowienia się, więc zaczynając jako dziennikarz, bez większych trudów można przejść np. do branży PR. Po ukończeniu pierwszego stopnia – licencjatu, można wybrać inne, pokrewne studia, jak np. logopedia.

 

Współautorką tekstu jest Julia Nita, stażystka WordPassion

Leave a comment