Uniwersytet Jagielloński to jedna z czterech uczelni państwowych w Polsce, która oferuje studia na kierunku japonistyka. Co roku kierunek ten cieszy się dużą popularnością. W tegorocznej rekrutacji (2021/2022) liczba kandydatów przypadających na jedno miejsce wyniosła rekordowe 17,18 osoby.

Japonistyka lub filologia japońska — nazwy te używane są zamienne, a na UJ oficjalna nazwa kierunku to neofilologia orientalna — japonistyka. Czy warto wybrać ten kierunek i jak wyglądają studia na UJ?


Rekrutacja na Uniwersytecie Jagielońskim


Japonistyka na UJ to kierunek, na którym wymagana jest matura rozszerzona z języka angielskiego i polskiego, przy czym wynik uzyskany z języka angielskiego ma wagę 3, a z polskiego 1. Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie są brane pod uwagę. Biorąc udział w rekrutacji na studia pierwszego stopnia (licencjackie), nie trzeba znać języka japońskiego. Inaczej wygląda to podczas rekrutacji na studia drugiego stopnia (magisterskie), a więc na czwarty i piąty rok. Wynik rekrutacji obliczany jest wówczas na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów – na kierunkach w zakresie japonistyki, co punktowane jest wyżej, lub na kierunkach w zakresie nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych. Dodatkowo jeśli kandydat nie ma świadectwa zdania egzaminu JLPT na poziomie N2 lub N1, konieczne jest przystąpienie do egzaminu wstępnego potwierdzającego znajomość japońskiego. Można ukończyć magisterkę z japonistyki bez dyplomu licencjata na tym kierunku, pod warunkiem biegłej znajomości języka.


Japonistyka na UJ — program studiów


Najważniejszym przedmiotem na japonistyce jest oczywiście praktyczna nauka języka japońskiego. Przedmiot ten obecny jest na każdym roku i nauczany przez wielu prowadzących. Na pierwszym roku w każdym semestrze jest 180 godzin języka, na drugim 210 godzin, a na trzecim 150. Czwarty rok ma na semestr 180 godzin, a piąty najmniej – po 90. Deklarowany poziom języka, jaki osiągniemy po trzech latach nauki to przynajmniej N3, a po pięciu – co najmniej N2. Przedmiot zwany nauką pisma japońskiego trwa całe studia licencjackie – w ciągu trzech lat omówione zostaje 1800 znaków kanji, a wiedza sprawdzana jest na bieżąco w postaci cotygodniowych testów. Pozostałe przykładowe przedmioty, z jakimi zmierza się student japonistyki to:


I rok studiów

Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego, kultura Japonii, wstęp do studiów japonistycznych, wstęp do językoznawstwa ogólnego, łacina. Na pierwszym roku obowiązuje również zaliczenie wychowania fizycznego.

II rok studiów

W programie studiów znajdziemy dwa obszerne przedmioty: Historię Japonii oraz współczesną literaturę japońską. Rozpoczynają się też zajęcia z języka angielskiego na wybranym przez studenta poziomie (B2, B2+ lub C1), realizowane są także przedmioty takie jak wstęp do literaturoznawstwa czy proseminarium japonistyczne.

III rok studiów

Studenci kontynuują zajęcia języka angielskiego, zaczyna się także nauka koreańskiego. Ponadto w programie studiów figuruje gramatyka opisowa klasycznego języka japońskiego, klasyczna literatura japońska czy konwersatorium z literatury japońskiej. Jest to też oczywiście rok pisania pracy licencjackiej.

IV rok studiów (I rok II stopnia)

Na studiach magisterskich kontynuowana jest nauka koreańskiego, a nowościami w programie są językoznawstwo japońskie, teoria przekładu czy metodologia badań filologicznych.

V rok studiów (II rok II stopnia)

Ostatni rok studiów skupia się na pisaniu pracy magisterskiej, jednak w programie znajdziemy między innymi konwersatorium filologiczne oraz ćwiczenia ze współczesnej literatury japońskiej.


Warto wspomnieć, że na pierwszym, drugim i piątym roku raz w tygodniu student uczęszcza na wybrany przez siebie tak zwany wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych. Studenci zwykle wybierają wykłady z oferty Instytutu Orientalistyki.

Szukasz pomocy naukowych do japońskiego? Sprawdź nowości i promocje Azjatyckich Języków!


Możliwości wyjazdu — stypendium do Japonii na UJ


Jeśli pojawiają się możliwości wyjazdu do Japonii – najczęściej na pół roku lub rok – to zwykle studenci na bieżąco powiadamiani są o tym mailowo. Najpopularniejszym wyjazdem jest roczny wyjazd stypendialny organizowany przez Ministerstwo Edukacji w Japonii (MEXT). O wyjazd mogą ubiegać się studenci drugiego i trzeciego roku, którzy osiągnęli odpowiedni poziom języka japońskiego. Istnieje również możliwość skorzystania z wymian bilateralnych – dokładniejszych informacji w tym zakresie warto poszukać na stronach internetowych UJ.

Czy przed studiami warto znać japoński?

Zaczynając studia na japonistyce, nie trzeba znać japońskiego, który nauczany jest od podstaw. Studenci rozpoczynają jednak studia z różną znajomością języka – są osoby nastawione na naukę od zera, znające podstawy, ale nie brakuje też osób, które mają już za sobą kursy. Oczywiście osoba, która zna w pewnym stopniu język japoński, ma na początku łatwiej. Tempo wprowadzania materiału jest szybkie, na opanowanie hiragany i katakany studenci otrzymują po tygodniu, potem od razu przechodzi się do znaków. Warto przed rozpoczęciem roku akademickiego poznać sylabariusze, przydatne zwroty i zasady gramatyczne. Jeśli myślisz o japonistyce i chcesz odpowiednio przygotować się na studia, aby ułatwić sobie pierwsze kroki w japonistycznym świecie, zapisz się na kurs języka japońskiego online lub w Rzeszowie.

 

Współautorką tekstu jest praktykantka WordPassion Aleksandra Podlewska, studentka japonistyki UJ.

Leave a comment