Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) jest prywatną uczelnią w Warszawie. Jej główne kierunki to informatyka oraz filologia japońska, a konkretnie Kultura Japonii, bo taką nazwę nosi wydział. Uczelnia oferuje także np. sztukę nowych mediów czy architekturę wnętrz, jednak w tym wpisie skupimy się na japońskim.

Czy trzeba znać język?

Rozpoczynając studia na Wydziale Kultury Japonii w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, nie trzeba znać japońskiego. Oczywiście wiedza z podstaw języka zdobyta przed rozpoczęciem roku akademickiego może być dużym ułatwieniem. Warto tutaj wspomnieć, jak wygląda nauka języka w zależności od trybu studiów.

Studia stacjonarne 

Na studiach dziennych po pierwszym semestrze wyłanianych jest kilka grup językowych z japońskiego. W każdej z nich język nauczany jest od podstaw, jednak to, do jakiej grupy się należy, ma duże znaczenie — będzie to miało wpływ na tempo nauki w trakcie 3 lat studiów licencjackich.

Nazwy grup pochodzą od japońskich nazw kulturowych czy środków komunikacji np. KURUMA (くるま), SHINKANSEN (しんかんせん), KODAMA (こだま) i RIKISHI (りきし). Grupa SHINKANSEN (しんかんせん), której tempo jest najszybsze, może osiągnąć po 3 latach nawet poziom N2. W pozostałych studenci mogą spodziewać się uzyskania poziomu N3. 

Studia niestacjonarne

Na studiach niestacjonarnych wygląda to trochę inaczej. Zajęcia odbywają się w weekendy – z tego powodu liczba godzin nauki japońskiego jest o wiele mniejsza niż w trybie stacjonarnym. Studenci podzieleni są na dwie grupy, które nie różnią się jednak tempem nauczania. Osiągany poziom języka japońskiego po 3 latach jest na poziomie bardzo podstawowym – czyli N5. Osoby, które chcą rozwijać swój japoński na studiach niestacjonarnych, muszą dodatkowo uczyć się same lub uczęszczać do szkół językowych.

Japoński na PJATK — jak wyglądają zajęcia?

Program zajęć studiów jest bardzo różnorodny. Te z języka japońskiego na studiach dziennych ze względu na podział na grupy odbywają się z różną częstotliwością. Grupy średnio zaawansowane mają mniej godzin, a grupy z szybszym tempem nauki — więcej. Na studiach niestacjonarnych liczba godzin języka japońskiego wraz z kolejnymi semestrami jest zwiększana.

Jednym z przydatnych przedmiotów jest komputerowe edytorstwo tekstów japońskich. Każdy student pracuje na własnym komputerze i uczy się na nim pisać w języku japońskim. Zajęcia kulturowe są takie same w trybie dziennym i zaocznym. W kolejnych semestrach pojawiają się różne inne zajęcia. Oto przedmioty kulturowe występujące na pierwszym roku studiów licencjackich:

 • historia Japonii,
 • kultura japońskiej codzienności,
 • literatura popularna Japonii,
 • regionalne zróżnicowanie Japonii,
 • materialne dziedzictwo kultury Japonii,
 • niematerialne dziedzictwo kultury Japonii,
 • japońskie techniki pracy umysłowej,
 • wprowadzenie do kultury popularnej Japonii,
 • wprowadzenie do kulturoznawstwa,
 • internet, kultura, społeczności,
 • warsztaty pisarskie – na tych zajęciach studenci omawiają różne japońskie filmy, teksty, o których piszą recenzje, opracowania, przemyślenia.

Poza przedmiotami kulturowymi obowiązkowe są jeszcze inne zajęcia, które mają na celu wzbogacić wiedzę i doświadczenie studenta w zakresie:

 • komunikacji (warsztaty oratorskie, warsztaty dziennikarskie),
 • prawa (ochrona własności intelektualnej),
 • informatyki (komputerowe edytorstwo tekstów, komputerowe edytorstwo tekstów japońskich).

Dzięki bogatej ofercie zajęć fakultatywnych student może rozwijać swoje pasje w różnych dziedzinach.

Dysproporcja? Porównanie UMK  w Toruniu, UW w Warszawie oraz PJATK w Warszawie

Po zapoznaniu się i porównaniu programów studiów japonistycznych na trzech konkretnych uczelniach w Polsce można wyciągnąć kilka wniosków już na podstawie pierwszego semestru studiów licencjackich. Najwięcej godzin językowych jest na UMK, aż 255 w semestrze (licząc wszystkie przedmioty językowe — pisanie, praktyczna nauka języka). Jest tu natomiast o wiele mniej godzin z przedmiotów kulturowych w przeciwieństwie do uczelni warszawskich. W ich przypadku liczba godzin z przedmiotów kulturowych jest wyrównana bądź nawet większa niż z języka. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych wypada najgorzej pod względem godzin językowych, a godzin kulturowych ma więcej od innych uczelni. Podsumowując, UMK jest bardziej nastawiony na rozwój pod względem językowym, a UW czy PJATK oprócz języka kładzie duży nacisk na podłoże kulturowe.

Trzeba wspomnieć o równie ważnej kwestii – wykładowcach. W Warszawie niektórzy pracują jednocześnie na kilku uczelniach, m.in. UW oraz PJATK, gdzie prowadzą podobne przedmioty. Dzięki temu studenci obu placówek mogą uczestniczyć wspólnie w różnych wydarzeniach kulturalnych bądź korzystać ze wspólnych dóbr. Można tutaj podać przykład Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w której znajduje się pawilon herbaciany. Pozwala on na poznanie ceremonii herbaty i mogą z niego korzystać w ramach zajęć jednocześnie studenci Uniwersytetu Warszawskiego, jak i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Odwiedź Azjatyckie Języki i znajdź praktyczne materiały do nauki jezyków azjatyckich.

Język japoński jako fakultet

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych jest bardzo otwarta na rozwój językowy wszystkich swoich studentów. Każdy, niezależnie od wydziału, może uczyć się języka japońskiego. Nawet jeśli dana osoba nie jest studentem Wydziału Kultury Japonii (WKJ), ma prawo uczestnictwa w fakultecie z języka japońskiego przez wszystkie 3 lata. Oczywiście studenci wydziału Kultury Japonii mają o wiele więcej godzin z języka japońskiego, ale dzięki fakultetowi można opanować podstawy tego języka.

Japoński na PJATK a inny język orientalny

Czy japoński na PJATK to jedyna możliwość dla miłośników Azji? Na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych dostępny jest jeszcze jeden dodatkowy język, koreański. Dodatkowo pojawia się również przedmiot kultura Korei, który jest obowiązkowy.

 

Współautorką tekstu jest Agata Majak, studentka PJATK

Leave a comment